close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 7 sierpnia 2017

  Każdy obywatel Polski przekraczający granicę Republiki Bułgarii musi posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci.

  Bułgaria jest państwem członkowskim Unii Eurpoejskiej, posiadającym trzy zewnętrzne granice UE. W związku z powyższym kontrola paszportowa jest przeprowadzana rygorystycznie, a wymóg posiadania ważnego dokumentu tożsamości skrupulatnie przestrzegany. Brak dowodu tożsamości lub upływ terminu jego ważności skutkuje nie wpuszczeniem turysty na terytorium Republiki Bułgarii co bardzo często skutkuje poniesieniem przez osoby nie spełniające tego wymogu strat finansowych.

  Przypominamy, że Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia 2017 wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę podlegają szczegółowej odprawie granicznej. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE. Kontrolowane są także dowody rejestracyjne pojazdów, prawa jazdy itp.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: