close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KOMUNIKATY

 • DYŻUR KONSULA NA WYBRZEŻU MORZA CZARNEGO

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Sofii informuje, że w dniach od 2 do 31 sierpnia 2017 r. w siedzibie biura turystycznego Adrima Travel w miejscowości Neseber, ul. Luben Karawełow 62,  prowadzony będzie letni dyżur konsularny. Konsul dyżurny będzie przyjmował interesantów pod ww. adresem od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 i zapewni obsługę obywateli polskich tylko w przypadku nagłych zdarzeń losowych, np. utrata dokumentów, wypadki drogowe, aresztowania, zgon itp. Poza godzinami przyjmowania interesantów konsul dyżurny będzie dostępny telefonicznie: Telefon alarmowy do konsula dyżurnego na wybrzeżu: 00 359 888 54 34 00

   

  Konsul dyżurny nie udziela informacji, które nie wymagają natychmiastowej pomocy, i które mogą być udzielone w godzinach pracy Wydziału Konsularnego w Sofii (paszporty biometryczne, sprawy wizowe, prawne, legalizacyjne, itp.)

      

  KOMUNIKAT

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Sofii odnotowuje w ostatnim czasie przypadki nie przestrzegania przez polskich kierowców TIR-ów obowiązujących w Republice Bułgarii przepisów ruchu drogowego. Pragniemy zwrócić uwagę, że policja drogowa rygorystycznie egzekwuje obowiązujące w Bułgarii prawo.  Nakładane na łamiących przepisy ruchu drogowego kierowców mandaty, kary i sankcje powodują liczne utrudnienia, a nawet straty finansowe dla właścicieli firm transportowych. Apelujemy o bezwzględne stosowanie się do obowiązującego prawa.

      

   

  KOMUNIKAT

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

   

   

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.

  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.   

  KOMUNIKAT

   

  Szczegółowe, bieżące informacje dotyczące sytuacji na drogach dostępne są na stronie internetowej Agencji Infrastruktury Drogowej Republiki Bułgarii: http://www.api.bg/index.php/bg/promeni 

   

  Ewentualne ograniczenia i opóźnienia w na przejściach granicznych na stronie Policji Granicznej RB:

  https://www.mvr.bg/gdgp/информационен-център/пресцентър/ежедневен-трафик

   

  Prognoza pogody bułgarskiego Instytutu Meteorologii i Hydrologii:

   http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

   

   


   

  KOMUNIKAT

   

  Z inicjatywy Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, Sejm przyjął w grudniu 2016 r. zmiany w przepisach, które uprawniają uczniów szkół polonijnych oraz osoby uczące się języka polskiego w szkołach obcych systemów oświaty, a także nauczycieli tych szkół, do otrzymania legitymacji uprawniającej do skorzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych na takich zasadach jak uczniowie szkół w Polsce. Legitymacje ucznia i legitymacje nauczyciela wydawać będą konsulowie właściwi ze względu na siedzibę szkoły. W większości przypadków rodzice złożą prosty wniosek i odbiorą legitymacje w szkole, w której ich dziecko pobiera naukę, ponieważ szkoły współpracować będą w realizacji tego zadania z konsulami. Przepisy o legitymacjach uprawniających do zniżek wejdą w życie 21 kwietnia 2017 r. Powinno to pozwolić zainteresowanym uczniom, dla których odpowiednio wcześnie zostaną złożone wnioski, uzyskać legitymacje przed wakacyjnymi wyjazdami do Polski.  więcej ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: