close

 • Верен на моята родина, Република Полша

   

 • ОСНОВАВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

 • Основаване на дипломатически отношения

   

  Няма точни данни относно събитията дали начало на дипломатическите отношения между Полша и България по време на междувоенния период, както и относно тяхното скъсване в началото на втората световна война.  През 1918 г е създадено Представителство на Кралство Полша, в което работят двама поляци, постоянно живеещи в България: Зджислав Зембжуски и Станислав Лашевски. На 2.01.1919 г. официално се открива полска легация * в София. По същото време във Варна е отворено консулство, оглавявано от вицеконсул. Според данни на българската дипломатическа история за начало на  полско  - българските дипломатически отношения се смята датата 30.12.1918 г., след като Тадеуш Грабовски връчва акредитивните си писма. Българското правителство открива своя легация във Варшава на 11.05.1919 г., но официално тя е открита през есента на същата година

   

  След окупацията на Полша от хитлериска Германия през септември 1939 г. българският пълномощен министър във Варшава Петър Траянов напуска страната. Присъединяването на България към Тристранния пакт е причина тогавашният пълномощен министър в София Адам Тарновски на 04.03.1941 г., по поръчение на полcкото емигрантско правителство, да връчи нота, с която Полша скъсва дипломатическите си отношения с България.

   

  Дипломатическите отношения между България и Полша са възстановени на 16.07.1945 г. на ниво легации. На 24.01.1946 г. полската дипломатическа служба в България се настанява в сградата на легацията на Република Полша  (използвана от октомври 1941 г. от Германия, а от октомври 1944 г. от Швеция). Към края на май 1948 г. представителствата на двете държави са издигнати до ранг на посолства.

   

  Дипломатически представители на Полша в България

  Год. 1918 - 1941

   

  Име и Фамилия

  Ранг/ степен

  Дата на  поемане на длъжността

  Тадеуш Станислав Грабовски

  chargé d'affаirеs

  пълномощен министър

  1.12.1918

  12.02.1925

  Владислав Барановски

  пълномощен министър

  27.06.1925

  Адам Тарновски

  пълномощен министър

  03.07.1930

                                                                                Год. 1945 - 2008

  Едмунд Залевски

  пълномощен министър

  28.12.1945

  Стефан Ханахович

  chargé d'affaires a.i.

  10.04.1948

  Александер Бархач

  посланик

  07.09.1948

  Мариян Шчепански

  посланик

  27.05.1953

  Леон Шъгула

  послник

  21.05.1956

  Александер Юшкевич

  посланик

  6.03.1957

  Ръшард Ниешпорек

  посланик

  3.11.1964

  Йежи Шишко

  посланик

  5.03.1970

  Йежи Мушински

  посланик

  8.11.1973

  Луцян Мотика

  посланик

  1.03.1978

  Владислав Напиерай

  посланик

  4.09.1981

  Виеслав Бек

  посланик

  25.03.1986

  Владислав Пожога

  посланик

  14.02.1990

  Тадеуш Вашилевски

  посланик

  30.07.1991

  Ромуалд Кунат

  посланик

  23.09.1997

  Ярослав Линденберг

  посланик

  7.12.1998

  Славомир Домброва

  посланик

  16.12.2003

  Анджей Папйеж

  посланик

  5.09.2007

  Лешек Хенсел

  посланик

  15.11.2010

  Кшищоф Краевски

  посланик

  12.08.2014

  Анджей Мойковски  

  chargé d'affaires a.i.

  29.09.2018

                                             

   

  Хроника на събитията

   

  Дата

  Описание на събитието

   

  24-26.02.1993

  В Полша е на посещение българският президент Желю Желев.На 25.02 е подписан договор за приятелски отношения и сътрудничество между двете страни.

  10-11.04.1994

  На посещение в Полша е българският външен министър Станислав Даскалов.

  21-22.07.1994

  Президентът Лех Валенса е на посещение в България.

  13.04.1996

  В България пристига президентът Александър Квашниевски, който взема участие в ежегодната Среща на върха на страните от централна Европа, организирана от "The Wall Street Journal  Europe".

  26-28.02.1997

  В Полша пристига българският президент Петър Стоянов.

  10-11.12.1997

  Полският президент Александър Квашниевски пристига в България.

  20-21.12.1998

  Визитата на полският министър на външните работи Бронислав Геремек.

  04-5.03.1999

  В Полша на посещение е българският премиер Иван Костов.

  04-05.10.1999

  Българският президент Петър Стоянов е на посещение в Полша и взема участие в конференция под заглавие "Партнйорите по време на трнасформацията - изводи за следващата десетилетка".

  25-26.10.1999

  Визитата във Варшава на българския външен министър Надежда Махайлова.

  05.04.2001

  Полският премиер Йежи Бузек взема участие в конгреса на Европейската Гражданска Партия, среща се с българския премиер Иван Костов.

  19.06.2002

  В Полша пристига президентът Георги Първанов.

  30-31.10.2002

  На посещение в България пристига министерът на външните работи на Полша Влодзимиеж Чимошевич.

  25-26.08.2003

  Полският президент Александър Квашниевски пристига в България.

  13.05.2004

  Във Варшава е на посещение българския външен министър Соломон Паси.

  03-5.10.2004

  Соломон Паси пристига във Варшава като председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за да вземе участие в конференцията "Human Dimension Implementation Meeting".

  08-09.01.2006

  В Полша на посещение пристига българският външен министър Ивайло Калфин.

  19.04.2006

  В България на посещение е полският премиер Казимиеж Марчинкиевич.

  18-19.05.2006

  Във Варна президентът Лех Качински взема уастие в срещата на президенти от страните на Централна Европа.

  31.05-01.06.2007

   

  Полският външен министър Анна Фотига пристига в България.

   

  08.04.2008

  Официално посещение на президента Георги Първанов в Полша.

  13-14.10.2010

  Визита на полският премиер Доналд Туск в България.

  18-19.11.2014 Официално посещение на президента Росен Плевнелиев в Полша.
  17-18.04.2016 Официално посещение на президента  Анджей Дуда в България.

   

   

   

  Избрани договори и споразумения

   

  Дата

  Название на документа

  29.04.1925

  Търговско и навигационно споразумение. Влезнало в сила на 12.02.1927

  31.12.1929

  Трактат за концилация, съдебно производство и арбитража (заедно с протокол. Влезнал в сила на 14.03.1931

  7.04.1931

  Конвенция за използването на редовни комуникационни въздушни линии. Влезнала в сила на 24.02.1932

  21.08.1931

  Споразумение за транспорт на пощенски колети по въздушен  път

  22.12.1934

  Консулска конвенция (заедно с крайния протокол). Влезнала в сила на 30.05.1935

  8.04.1935

  Конвенция относно интелектуалното сътрудничество. Влезнала в сила на 29.09.1935

  29.04.1946

  Спогодба за търговски оборот и свързаните с него платежности. Влезнала в сила на 29.04.1946

  28.06.1947

  Спогодба за културно сътрудничество. Влезнала в сила на12.01.1948

  1.09.1947

  Спогодба за търговски обмен. Влезнала в сила на 1.09.1947

  1.09.1947

  Платежно споразумение. Влезнало в сила на 1.09.1947

  29.05.1948

  Договор за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ. Влезнал в сила на 17.09.1948

  30.05.1948

  Спогодба за икономическо сътрудничество и търговския обмен. Влезнала в сила на 12.01.1949

  31.08.1948

  Спогодба за взаимни доставки на стоки и платежности.

  16.05.1949

  Спогодба за въздушната комуникация. Влезнала в сила на 1.10.1949

  26.09.1949

  Конвенция за предпазване на житните култури от вредители и болести . Влезнала е в сила на 29.09.1952

  26.09.1949

  Санитарно - ветеринарна конвенция (заедно с краен протокол). Влезнала е в сила на 29.10.1952

  30.09.1949

  Спогодба за взаимен обмен на стоки. Влезнала в сила на 1.01.1950

  30.09.1949

  Платежно споразумение за периода 1.01.1950 - 21.12.1950. Влезнало в сила на 1.01.1950

  23.03.1951

  Спогодба за размяна на стоки и платежности за 1951 г. Влезнала в сила на 23.02.1951.

  11.07.1951

  Спогодба за размяна на стоки и платежности. Влезнала в сила на 11.07.1951

  23.03.1952

  Споразумение за взаимна размяна на стоки  и платежности за 1952 г. Влезнало в сила на 01.01.1952

  9.08.1952

  Спогодба за доставяне в България стоките на кредит  в периода 1952 - 1953

  14.05.1954

  Спогодба за размяна на стоки и платежности (заедно с портокол относно доставките и протокол за комуникация). Влезнала в сила на1.01.1954

  30.01.1955

  Спогодба за размяна на стоки и платежности за 1955 г. Влезнала в сила на 01.01.1955

  28.02.1956

  Спогодба за взаимна размяна на стоки и платежности за 1956 г. Влезнала в сила на 01.01.1956

  15.03.1957

  Спогодба за взаимна размяна на стоки и палтежности за 1957 г.

  2.04.1958

  Спогодба за платежности за периода на 1958 - 1960. Влезнала в сила на 01.01.1958

  2.04.1958

  Спогодба за взаимни доставки на стоки за 1958 г. Влезнала в сила на 1.01.1958

  30.12.1958

  Спогодба за взаимни доставки на стоки за периода 1959 -1960.  Влезнала в сила на 30.12.1958

  30.12.1958

  Спогодба за създаването на Полско  - Българска Комисия за Икономическо Сътрудничество.

  20.06.1959

  Спогодба за митническо сътрудничество и взаимопомощ. Влезнала в сила на 1.10.1959

  27.03.1960

  Спогодба за взаимни доставки на стоки за периода 1961 - 1965. Влезнала в сила на 01.01.1960

  27.03.1960

  Договор за платежни обороти за периода 1961 - 1965. Влезнал в сила на 01.01.1960

  12.07.1961

  Спогодба за съдрудничество в социалната политика. Влзанала в сила на 1.04.1962

  19.09.1961

  Консулска конвенция. Влезнала в сила на 14.02.1963

  4.12.1961

  Спогодба за правна помощ и правни отношения при граждански дела. Влезнала в сила 19.04.1963

  3.10.1964

  Спогодба за международната автомобилна комуникация. Влезнала в сила на 22.06.1965

  8.06.1965

  Спогодба за премахване на визи и развитие на туризма. Влезнала в сила на 19.07.1965

  1.02.1966

  Спогодба за взаимни доставки на стоки и платежности за периода 1966 - 1970. Влезнала в сила на 1.01.1966

  7.04.1966

  Протокол за работата на информационните и културни центрове във Варшава и София. Влезнала в сила на 7.04.1966

  3.10.1966

  Спогодба за културно сътрудничество. Влезнала в сила на 24.08.1967

  6.04.1967

  Договор за приятелство, сътрудничесвто и взаимопомощ. Влезнал в сила на 24.08.1967

  11.06.1968

  Спогодба за заем на НРБ от ПНР. Влезнала в сила на 11.06.1968. Допълнителен протокол към спогодбата е подписан на 27.01.1971

  6.12.1968

  Конвенция за сътруничество относно защита и опазване на растения.

  10.01.1969

  Спогодба за сътрудничество в туризма. Влезнала в сила на 12.07.1969

  5.06.1970

  Спогодба за размяна на студенти, аспиранти и научно - педагогически служители. Влезнала в сила на 5.06.1970

  28.08.1970

  Споразумение за сътрудничесвто в областта на електронно - изчислителна техника.

  27.01.1971

  Спогодба за взаимни доставки на стоки и платежности за периода 1971 - 1975. Влезнала в сила от 1.01.1971

  7.02.1972

  Конвенция относно регулирането на двойното гражданство. Влезнала в сила на 25.09.1972

  10.11.1972

  Консулска конвенция. Влезнала в сила на 26.06.1972

  10.11.1972

  Споразумение за многогодишен кооперативен строеж на танкери, всеки по 100,000 DWT вместимост, за периода 1972 - 1982. Влезнало в сила на 10.11.1972

  22.12.1972

  Спогодба относно международния пътен превоз на туристи и стоки. Влезнала в сила 15.06.1973

  25.07.1975

  Споразумение относно използването на точни допълнителни заплащания (отстъпки) спрямо офицялния курс на полската злота и българския лев в нетърговските плащания. Влезнало в сила на 1.08.1975

  5.11.1975

  Спогодба за сътрудничесвто при подобряване техническото обслужване на машини, устройства и апаратура, доставяни при взаимен търговски обмен . Влезнала в сила на 5.11.1975

  16.01.1976

  Спогодба за взаимни доставки на стоки и платежности за периода 1976 - 1980. Влезнала в сила на 01.01.1976

  28.10.1977

  Споразуение за взаимно равностойно признаване на документи за образование и признаванаето на научна степен и титли, изадедени от НРБ и НРП. Влезнало в сила на 5.12.1982

  1.02.1979

  Спогодба за културно и научно сътрудничество. Влезнало в сила на 6.09.1979

  28.09.1981

  Спогодба за взаимни доставки на стоки и платежности за пердиода 1981 -1985. Влезнала в сила от 1.01.1981

  12.03.1982

  Спогодба за отпускане на заем на ПНР

  5.04.1984

  Дългогодишна програма за по - нататъшно развитие и задълбочаване икономическото и културно - научното сътрудничество. Влезнала в сила на 5.04.1984

  11.04.1986

  Спогодба за взаимни доставки на стоки и платежности за периода 1986 - 1990. Влезнала в сила на 1.01.1986

  10.04.1987

  Споразумение за директно научно - техническо и производствено сътрудничество между предприятията и организациите на НРП и НРБ. Влезнало в сила от 19.06.1986

  15.09.1988

  Споразумение за основните принципи на създаването и дейността  на общите предприятия  и стопански организации . Влезнало в сила на 11.02.1989

  29.04.1991

  Протокол за регулиране на взаимните дългове и задължения във финансови отношения във връзка с преминаването към обменни валути. Влезнал в сила на 15.11.1991

  25.02.1993

  Договор за приятелски отношения и сътрудничество. Влезнал в сила на 16.09.1993

  25.02.1993

  Спогодба за културно и научно сътрудничество. Влезнала в сила на 29.04.1993

  24.08.1993

  Спогодба относно предаването и приемането на незаконно пребиваващи лица. Влезнала в сила на 4.02.1994

  11.04.1994

  Консулска конвенция. Влезнала в сила 2.07.1999

  11.04.1994

  Спогодба за взаимна подкрепа и защита на инвистиции. Влезнала в сила на 9.03.1995

  11.04.1994

  Спогодба относно избягването на двоен данък за доход и имущество. Влезнала в сила на 10.05.1995

  28.09.1994

  Конвенция за съртудничесвто в областта на защитата и предпазването на растенията. Влезнала в сила на 24.03.1995

  28.09.1994

  Конвенция за ветеринарно сътрудничество. Влезнала в сила на 10.02.1995

  27.02.1997

  Спогодба относно отпускане на България помощ под формата на зърнен заем.  Влезнала в сила на 27.02.1997. Анексът към спогодбата е подписан на 15.10.1997 и влезнал в сила същия ден

  19.06.2002

  Спогодба за сътрудничество в борба с престъпността. Влезнала в сила на 28.11.2003

  7.07.2004

  Спогодба за митническо сътрудничесвто и взаимопомощ. Влезнала в сила 13.04.2005

  7.04.2005

  Спогодба за в заимна охрана и размяна на засекретена информация. Влезнала в сила на 16.03.2006

  9.06.2005

  Споразумение за социално осигуряване. Влезнало в сила на 1.11.2006

   

  Членство на Полша и България в по - важни организации

   

  Име на организацията

  Дата на основаване

  Дата на присъединяване на Полша

  Дата на присъединяване на България

  OOH

  24.101945

  1946

  14.12.1955

  ЮНЕСКО

  16.11.1945

  1946

  17.05.1955

  ФАО

  16.101945

  09.11.1957

  06.11.1967

  Световна търговска организация (WTO)

  01.011995

  04.02.1995

  02.10.1996

  Световна здравна организация (WHO)

  07.04.1948

  07.04.1948

  1948

  ЮНИЦЕФ

  11.12.1946

  11.12.1946

  14.12.1955

  Европейски Съюз

  01.11.1993

  18.04.1951

  01.05.2004

  01.01.2007

  НАТО

  04.04.1949

  12.03.1999

  29.03.2004

  Съветът на Европа

  05.05.1949

  26.11.1991

  17.05.1992

  Международен Валутен Фонд

  27.12.1945

  1945-1950

  1986

  26.09.1990

  Вишехрадска група

  15.02.1991

  15.02.1991

  сътрудничи от 2006

  Международна морска организация

  17.05.1958

  1960

  09.01.1960

  ЦЕФТА

  21.12.1992

  21.12.1992

  17.09.1996

  Централноевропейска Инициатива

  01.08.1990

  26.07.1991

  31.10.1995

  Организация за сигурност и сътрудничество в Европа

  01.08.1975              

  01.08.1975                 

  01.08.1975

   


  * постоянна дипломатическа мисия от т.нар. втора степен. В дипломатическия протокол пълномощният министър отстъпва първенство на всички шефове на мисии от първа степен (посланици, нунции)

   

  Print Print Share: