close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONTAKT

 • AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W SOFII
  Adres: ul. Chan Krum 46, 1000 Sofia, BG
  Telefon: +359 2 902 34 00
  Fax: +359 2 987 29 39

  e-mail: sofia.amb.sekretariat@msz.gov.pl

  Twitter : @PLinBulgaria

   

  WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP
  Adres: ul. Chan Krum 46, 1000 Sofia, BG
  godziny przyjęć: pon.wt. śr. pt. 9.00-13.00
  czwartek - dzień bez przyjęć
  Telefon: +359 2 9023 415, +359 2 9023 416.
  Wizy - tylko +359 2 9023 415.
  Paszporty, akty stanu cywilnego, sprawy obywatelstwa polskiego - tylko +359 2 9023 416.
  Tel./fax: +359 2 981 8545
  e-mail: sofia.amb.wk@msz.gov.pl
   

  Telefon alarmowy (do użytku w sytuacjach kryzysowych i nieszczęśliwych wypadków) dla obywateli polskich przebywających na terytorium Bułgarii:  + 359 884 688 510.

   

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Sofii uprzejmie informuje,  że nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także  otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w art 63, paragraf 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

                               Treść korespondencji kierowanej na adres Wydziału Konsularnego powinna zawierać wskazanie:

                                                                       - osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi

                                                                       - adresu tej osoby

                                                                       - przedmiotu sprawy, której dotyczy.

   

  Na takie pisma Wydział Konsularny ma obowiązek odpowiedzieć w ciągu miesiąca.

  W sprawach szczególnie  skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

   

          Skargi i wnioski

   

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ambasadzie RP w Sofii odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 13 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 17 i 39), wydanym na podstawie następujących przepisów:

   

  • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

    

   Przedmiotem skarg mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez Ambasadę RP w Sofii lub jej pracowników.

   Przedmiotem wniosków mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania Ambasady RP w Sofii, poprawienia skuteczności jej działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

    

   UWAGA

   * Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz   § 8. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46), podanie adresu wnoszącego (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i numer lokalu) jest obowiązkowe.

   Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i  rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),  skargi i wnioski niezawierające adresu wnoszącego skargę  pozostawia się bez rozpoznania.

    

   Sposoby wnoszenia skarg i wniosków 

    

   1. Pocztą na adres

    Ambasada RP w Sofii

   Ul. Chan Krum 46

   Sofia 1000

    

   2. Faksem na numer

    (+ 359) 2 981 85 45

    

   3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  sofia.amb.wk@msz.gov.pl

   Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego.

    

   4. Ustnie do protokołu

   W każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach od 13-tej do 14-tej po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną (tel. +359 2 981 85 45).

   

   

    

  INSTYTUT POLSKI W SOFII
  Adres: ul. Weslec 12, 1000 Sofia, BG
  Telefon: +359 2 981 09 07, +359 2 987 21 59
  Fax: +359 2 981 57 44
  www.institutpolski.org
  e-mail: sofia@instytutpolski.org
  Facebook: Instytut.Polski.w.Sofii
  Twitter: @PLISofia 

   

  SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY
  Adres: ul. Bitola 6, Sofia 1680, BG
  Telefon: +359 2 958 22 02
  e-mail:  pol.school.bg@mail.bg


  SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY
  Adres: ul. Marin Drinow 68, Warna, BG
  Telefon: +359 52 611 575
  e-mail: szkola_plw@hotmail.com
   

  Przepisz kod obrazka