close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRACA I PRAKTYKI W AMBASADZIE

 • Uprzejmie informujemy, że ze względu na zmianę przepisów dotyczących organizacji praktyk w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i na placówkach zagranicznych , od dnia 30 maja 2011 r. jest możliwe ubieganie się o:

  - praktyki studenckie już od III roku studiów,

  - praktyki absolwenckie dla osób, które ukończyły szkołę policealną lub studia wyższe,

  - praktyki zawodowe dla uczniów szkół policealnych (wyłącznie w Centrali MSZ),

  - wolontariat,

  - staż z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

  Osoby ubiegające się o praktyki, staż lub wolontariat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub w placówce zagranicznej proszone są o zapoznanie się z następującym aktem prawnym:

   

  Zarządzenie nr 13 
  Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej 
  z dnia 30 maja 2011 r. 
  w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, 

  wolontariatu oraz stażu 
  w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

  Szczegółowe informacje na temat praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych można uzyskać przesyłając zapytanie do Biura Spraw Osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mailem na adres praktyki@msz.gov.pl.  Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem 22 523 83 09 lub 22 523 82 78.

  W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną, osoby zakwalifikowane na praktykę zobowiązane są przedłożyć oryginały dokumentów aplikacyjnych najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu/wolontariatu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: