close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KIEROWCÓW WJEŻDŻAJĄCYCH NA TEREN BUŁGARII

 • W Bułgarii jest honorowane polskie prawo jazdy, a zielona karta nie jest obowiązkowa. Jednak jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia może w razie wypadku ułatwić uzyskanie odszkodowania. Podróżując samochodem, którego właścicielem jest inna osoba należy posiadać notarialne pełnomocnictwo przetłumaczone na język bułgarski, angielski, francuski lub niemiecki. 

  Poruszanie się po  bułgarskich drogach jest płatne. W tym celu należy wykupić winiety (patrz niżej). Na tamtejszych drogach obowiązuje jazda w zapiętych pasach bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu.

   

   

  BROSZURA INFORMACYJNA POLICJI DROGOWEJ W BUŁGARII

   

  Pojazdy o masie powyżej 12 ton, w tym składy z przyczepami i naczepami, technika rolnicza, traktory i specjalistyczny sprzęt budowlany mają zakaz poruszania się na określonych odcinkach dróg Republiki Bułgarii. Ograniczenia dotyczą różnych dni tygodnia i pór roku.

  Autostrady:

   

  Okres

  Dzień tygodnia

  Przedział godzinowy

  Droga

  Odcinek drogi

  1 czerwca - 15 września włącznie

  każdy piątek

  18:00 - 20:00

  autostrada "Тrakia"

  Sofia-Plovdiv w kierunku na Burgas

  każda niedziela

  16:00 - 20:00

  Burgas- Sofia w kierunku na Sofię

  każda sobota

  10:00 - 14:00

  autostrada "Struma"

  skrzyżowanie dróg "Daskalovo" – Punkt Graniczny „ Kulata" w kierunku na Kulatę

  każda niedziela

  16:00 - 20:00

  autostrada "Marica"

  Svilengrad – autostrada „ Trakia” w kierunku na autostradę „ Trakia”

   

  Drogi I i II klasy:

   

  Okres

  Dzień tygodnia

  Przedział godzinowy

  Droga

  Odcinek drogi

  Objazd

  1 czerwca - 15 września włącznie

  każdy piątek

  17:00 - 20:00

  І-1

  od wsi Rebarkovo do Botevgradu w kierunku na Sofię

  droga ІІ-16
  Rebarkovo-Svoge- obwodnica sofijska

  każda niedziela

  14:00 - 20:00

  każdy piątek

  17:00 - 20:00

  І-1

  od Blagoevgradu do Punktu Granicznego :” Kulata” w obydwu kierunkach

  х

  każda niedziela

  14:00 - 20:00

  każdy piątek

  17:00 - 20:00

  І-5

  Ruse – Veliko Tarnovo w obydwu kierunkach

  х

  każda niedziela

  14:00 - 20:00

  każdy piątek

  17:00 - 20:00

  І-9

  Varna – Burgas w obydwu kierunkach

  х

  każda niedziela

  14:00 - 20:00

  każdy piątek

  17:00 - 20:00

  ІІ-99

  Burgas – Carevo w obydwu kierunkach

  х

  każda niedziela

  14:00 - 20:00

   

   

  Podczas oficjalnych świąt Republiki Bułgarii:

   

  Okres

  Dzień

  Przedział godzinowy

  oficjalne święta i wszystkie okresy, w których występuje więcej niż jeden dzień wolny lub świąteczny

  ostatni dzień roboczy przed świętem w kraju

  16:00 - 20:00

  Ostatni dzień wolny/ świąteczny

  14:00 - 20:00

   

   

  Droga

  Odcinek drogi

  Wszystkie autostrady

  autostrady: "Trakia", "Hemus", "Lyulin", "Struma", „Marica", "Czerno more"

  І-1

  od wsi Rebarkovo do Botevgradu w kierunku na Sofię  (objazd - droga ІІ-16
  Rebarkovo-Svoge- obwodnica sofijska )

  І-1

  od Blagoevgradu do Punktu Granicznego :” Kulata” w obydwu kierunkach

  І-4

  skrzyżowanie dróg „Коritna“ – Veliko Tarnovo – Shumen w obydwu kierunkach

  І-5

  Ruse – Veliko Tarnovo w obydwu kierunkach

  І-8

  Punkt Graniczny „Kalotina” – Sofia w obydwu kierunkach

  ІІ-8

  Obwodnica Sofii

  І-9

  Varna – Burgas w obydwu kierunkach

  ІІ-99

  Burgas – Carevo w obydwu kierunkach

   

  UWAGA: Zakazy nie dotyczą pojazdów przewożących niebezpieczne ładunki (ADR), zwierzęta żywe, szybko psujące się produkty spożywcze i ładunki wymagające zachowania określonej temperatury.

   

  ZALECENIA:

   

  Kierowcy prowadzący pojazdy, których dotyczą ograniczenia, powinni na czas wybrać odpowiednie do parkowania miejsce przed odcinkiem drogi podlegającemu zakazowi i w tym miejscu czekać na koniec zakazu.

   

  SANKCJE DLA ŁAMIĄCYCH ZAKAZ:

  PRZYMUSOWE ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

   

   - Czasowe odebranie prawa jazdy na okres jednego miesiąca KIEROWCY, który wjeżdża za znak zakazu wjazdu dla określonych pojazdów drogowych w związku z czasowym ograniczeniem w ruchu poza miejscowościami zabudowanymi ( art. 171, pkt. 1 lit. „Ż” Ustawy o ruchu drogowym);

  - Czasowe wyłączenie z ruchu drogowego na okres trzech miesięcy pojazdu WŁAŚCICIELA, który prowadzi lub dopuszcza prowadzenie pojazdu przez kierowcę na odcinku z wprowadonym tymczasowym zakazem ruchu poza miejscowościami zabudowanymi  (art. 171,  pkt. 1, lit. „nUstawy o ruchu drogowym).

   

  KARY

  dla kierowcy, który wjeżdża za znak zakazu wjazdu dla określonych pojazdów drogowych w związku z czasowym ograniczeniem w ruchu:

   

  • Pozbawienie prawa prowadzenia pojazdów na okres jednego miesiąca I
  • Grzywna  300 lewa (чл. 183,  ust.  7  Ustawy o ruchu drogowym).

    

   

   

   

   

  Oficjalne święta Republiki Bułgarii w 2019 r.

  1 styczeń – Nowy Rok (dzień wolny)

  3 marzec – Święto Wyzwolenia Bułgarii (dni wolne 3 i 4 marzec)

  26 – 29 kwiecień – Wielkanoc (dni wolne)

  1 maj – Święto Pracy (dzień wolny)

  6 maj – Św. Jerzego, Święto Wojska Bułgarskiego (dzień wolny)

  24 maj – Święto Bułgarskiej Oświaty i Kultury oraz Piśmiennictwa Słowiańskiego (dzień wolny)

  6 wrzesień – Święto Zjednoczenia Księstwa Bułgarii i Rumelii Wschodniej (dzień wolny)

  22 wrzesień – Święto Niezawisłości Bułgarii (dni wolne 22 i 23 września)

  24 – 26 grudzień – Boże Narodzenie (dni wolne)

   

  POLICJA DROGOWAREPUBLIKI BUŁGARII ŻYCZY SZEROKIEJ DROGI WSZYSTKIM UCZESTNIKOM RUCHU DROGOWEGO W KRAJU!

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   

    

   

  UWAGA!


    

  Kierowcy pojazdów mają obowiązek jeździć z włączonymi światłami w ciągu dnia przez cały rok.

  Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest niedopuszczalne. Wyjątek stanowi prowadzenie rozmów przez zestaw głośnomówiący. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5‰ Należy pamiętać, że bułgarska policja drogowa oraz inspekcja drogowa bardzo restrykcyjnie stosują określone prawem kary za wykroczenia w ruchu drogowym.

   

   

  • Kategorie pojazdów

   Teren zabudowany

   Poza terenem zabudowanym

   Autostrada

   Droga szybkiego ruchu

   Kategoria A

   50

   80

   100

   90

   Kategoria B

   50

   90

   130*

   120

   Kategoria C,D

   50

   80

   100

   90

   Kategoria: B+E; C+E; D+E

   50

   70

   100

   90

   Kategoria T

   50

   50

   -

   -

   Pojazdy samobieżne

   40

   40

   -

   -

    

  ٭ na nowych odcinkach autostrady prędkość zwiększona do 140 km\h. O zwiększeniu prędkości informują odpowiednie znaki.

   

   

  PRZEPISY o fotelikach samochodowych dla dzieci

   

  Według nowych przepisów UE o bezpieczeństwie dzieci,

  wszystkie dzieci podróżujące samochodem muszą siedzieć w odpowiednim foteliku, foteliku podwyższającym lub na podstawce podwyższającej.

   

  Jeśli samochód jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, muszą one być zapięte.

   

  Dzieciom poniżej 3 lat wolno jeździć samochodem osobowym lub dostawczym tylko wówczas, gdy siedzą w odpowiednim foteliku dziecięcym (z wyjątkiem taksówek).

   

  Dzieci w wieku od 3 lat, mające poniżej 150 cm wzrostu i ważące poniżej 36 kg (tzn. generalnie dzieci w wieku do ok. 11/12 lat) muszą używać odpowiedniego fotelika, fotelika podwyższającego lub podstawki podwyższającej podczas jazdy samochodem osobowym lub dostawczym.

   

  Dzieci w wieku ponad 3 lat muszą podróżować na tylnym siedzeniu w samochodach niewyposażonych w pasy bezpieczeństwa.

   

  Fotelików dziecięcych odwróconych tyłem do kierunku jazdy nigdy nie wolno używać na przednim siedzeniu pasażera wyposażonym w aktywną poduszkę powietrzną.

   

  Dziecięce foteliki samochodowe muszą być zgodne z normami UE lub UN-ECE (Europejska Komisja Gospodarcza ONZ).

   

  Kierowcy mają prawny obowiązek dopilnowania, aby pasażerowie w wieku poniżej 17 lat używali odpowiedniego fotelika, fotelika podwyższającego, podstawki podwyższającej lub pasa bezpieczeństwa.

  ----------------------

  Naturalną granicę między Rumunia a Bułgaria stanowi rzeka Dunaj, można przez nią przeprawić się promem lub mostem, oba warianty są płatne.        

   

  OPŁATY ZA PRZEPRAWĘ PROMOWĄ PRZEZ DUNAJ

  ORIACHOWO – BEKET

   

   

   

  BGN

  EUR

  1.                   

  Ciągnik siodłowy

  135,-

  69,-

  2.                   

  Ciągnik siodłowy z naczepą

  135,-

  69,-

  3.                   

  Ciężarówka

  78,-

  40,-

  4.                   

  Autobus

  78,-

  40,-

  5.                   

  Autobus z przyczepą

  88,-

  45,-

  6.                   

  Mikrobus

  70,-

  36,-

  7.                   

  Mikrobus z przyczepą

  78,-

  40,-

  8.                   

  Samochód osobowy

  33,-

  17,-

  9.                   

  Samochód osobowy z przyczepą 

  39,-

  20,-

  10.                

  Motocykl

  4,-

  2,-

  11.                

  Pasażer

  2,-

  1,-

   

                      OPŁATY ZA PRZEJAZD MOSTEM  "DUNAV MOST II"  

      WIDYŃ – KAŁAFAT

                      (czynny od 14 czerwca 2013 r.)   

   

   

   

  BGN

  EUR

  1.        

  Samochody osobowe i mikrobusy do 8 = 1 miejsc

  12,-

  6,-

  2.        

  Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony razem z  naczepą

  12,-

  6,-

  3.        

  Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony, mniej niż 7,5 t.

  23,-

  12,-

  4.        

  Autobusy od 9 do 23 miejsc siedzących (włączając miejsce kierowcy)

  23,-

  12,-

  5.        

  Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 12 t.

  35,-

  18,-

  6.        

  Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 t. i trzech osiach. 

  49,-

  25,-

  7.        

  Autobusy ponad 23 miejsca siedzące

  49,-

  25,-

  8.        

  Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 12 t. i minimum czterech osiach

  72,-

  37,-

   

                       OPŁATY ZA PRZEJAZD MOSTEM "DUNAV MOST I" RUSE–GIURGIU    

   

   

   

  BGN

  EUR

  1.        

  Samochody osobowe i mikrobusy do 8+ 1 miejsc siedzących

  4,-

  2,-

  2.        

  Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony razem z  naczepą

  12,-

  6,-

  3.        

  Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony, mniej niż 7,5 t.

  23,-

  12,-

  4.        

  Autobusy od 9 do 23 miejsc siedzących (włączając miejsce kierowcy)

  23,-

  12,-

  5.        

  Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 12 t.

  35,-

  18,-

  6.        

  Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 t. i trzech osiach. 

  49,-

  25,-

  7.        

  Autobusy ponad 23 miejsca siedzące

  49,-

  25,-

  8.        

  Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 12 t. i minimum czterech osiach

  72,-

  37,-

   

   

   

        WINIETY

  W Bułgarii winieta nie obowiązuje tylko w miastach (miejscowościach), poza miastem wymagana jest winieta. Cena winiety uzależniona jest od kategorii pojazdu. W odróżnieniu od innych krajów, w których funkcjonują winiety, winiety bułgarskiej nie da się kupić poza Bułgarią. Zakup winiety jest konieczny i nie można go uniknąć.                              

                                         

  Typy i ceny winiet na rok 2019

   

  Od 1 stycznia 2019 r. w Bułgarii  obowiązują e-winiety.

  Pełna informacja jest dostępna na stronie:     https://www.bgtoll.bg/

   

   

   

   

   

   

  * kat. 1. wszystkie pojazdy transportu towarowego o 2- lub więcej osiach, pojazdy utylitarne i inne o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton i więcej.


  ** kat. 2. wszystkie pojazdy do przewozu osób z więcej niż 8 miejscami oprócz siedzenia kierowcy i wszystkie pojazdy transportu towarowego o 2-osiach i maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 12 ton
   

  *** kat. 3. wszystkie pojazdy do przewozu osób z nie więcej niż 8 miejscami, pojazdy towarowe i/lub do przewozu pasażerów i towarów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony


  Klasy ekologiczne pojazdu (kategorie emisji spalin):
  - Euro 0, 1, 2
  - Euro 3, 4, 5 i EEV wyższe

   

   

   

  • Wwóz i wywóz towarów:

  Wwóz i wywóz towarów, z i do Bułgarii, odbywa się na zasadach obowiązujących we wszystkich krajach należących UE. Jednak mimo zniesienia granic celnych ilość wwożonych towarów – przeznaczonych do tzw. użytku osobistego (nie mogą one podlegać odsprzedaży!) jest ograniczona przepisami. W razie naruszonego prawa – nielegalnej sprzedaży – towar może ulec konfiskacie, a na sprzedającego będzie nałożona kara. W wyjątkowych sytuacjach również pojazd, którym przewożono towar może ulec konfiskacie. Bez uprzedniej deklaracji można wwozić i wywozić walutę i kosztowności nie przekraczające wartości 10 tys. EUR. Kwoty większe należy wcześniej deklarować organom celnym i wypełnić stosowną deklarację. Przy wyjeździe z Bułgarii nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT od zakupionych towarów. Za nielegalny wwóz, wywóz czy handel narkotykami grozi kara od 10 do 15 lat więzienia. Posiadanie zaś zagrożone jest karą od roku do 10 lat więzienia.

   

   

  • Ważne numery telefonów

   

  112

  Europejski numer alarmowy funkcjonujący na terenie całej UE. Sytuacje zagrożenia zdrowia, życia lub mienia

  150

   

  Pogotowie ratunkowe

  160

  Straż pożarna

  146

  02/91146

  Pomoc drogowa

  166

  Policja

   

   

          Zgodnie z Ustawą z dnia 25.06.2015 r. – Prawo Konsularne Wydział Konsularny Ambasady RP w Sofii:

   

  • NIE działa w sprawach zaistniałych poza granicami Bułgarii.
  • NIE MOŻE kwestionować decyzji służb granicznych i policji.
  • NIE MOŻE kwestionować wiarygodności ważenia dokonanego na granicach lub wagą mobilną.
  • NIE NEGOCJUJE w imieniu kierowcy/przewoźnika wysokości opłat i mandatów.
  • NIE MOŻE zapłacić mandatów i opłat.
  • NIE UDZIELA pożyczek na opłacenie mandatów i opłat.
  • NIE WYSTĘPUJE w roli tłumacza w rozmowach pomiędzy służbami granicznymi/policją a kierowcą/pracownikiem firmy przewozowej.
  • NIE POŚREDNICZY w rozmowach pomiędzy kierowcą/firmą spedycyjną a np. odbiorcą towaru.
  • NIE WSKAZUJE serwisów obsługi samochodów/pomocy drogowej.
  • NIE ZAMAWIA usług serwisów obsługi samochodów/pomocy drogowej. I nie negocjuje cen wykonanych usług.  

   

  UWAGA !!!

   

  W razie WYPADKU/AWARII kierowca/właściciel firmy/dyspozytor powinien skontaktować się z ubezpieczycielem pojazdu, który wskaże sposób postępowania zależny od polisy
  (np. firmę z która współpracuje/z której usług można korzystać).

   

   

  • Podstawowe zwroty:
  • Глоба [ globa] – mandat
  • Лична карта [ liczna karta] – dowód osobisty
  • Свидетелство за регистрация [swidetelstwo za registracja] - dowód rejestracyjny
  • Свидетелство за управление [ swidetelstwo za uprawlenie] – prawo jazdy
  • Застраховка [ zastrahovka] - ubezpieczenie
  • Спрете, моля [ sprete molia] – proszę się zatrzymać
  • Пътна полиция [ pytna policja] – policja drogowa
  • Не съм съгласен/съгласна [ ne sym syglasen/ syglasna] – nie zgadzam się
  • Плащам в брой [ płasztam w broj ] – płacę gotówką
  • Банков превод [ bankow prewod ] – przelew bankowy

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: