close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STOSUNKI DYPLOMATYCZNE POLSKI Z BUŁGARIĄ

 •  

  Stosunki dyplomatyczne Polski z Bułgarią

   

  Nawiązanie stosunków dyplomatycznych

  Brak dokładnych danych dotyczących okoliczności nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską
  a Bułgarią w okresie międzywojennym oraz ich zerwania po wybuchu II wojny światowej. W 1918 r. powstało Przedstawicielstwo Królestwa Polskiego, w którym pracowało dwóch Polaków mieszkających na stałe w Bułgarii: Zdzisław Zembrzuski i Stanisław Laszewski. Oficjalne otwarcie Poselstwa* RP w Sofii nastąpiło 2.01.1919 r. Równocześnie utworzono w Warnie wydział konsularny ze stanowiskiem wicekonsula. Bułgarskie opracowania  podają datę 30.12.1918 r. jako dzień nawiązania stosunków polsko - bułgarskich po wręczeniu przez Tadeusza Grabowskiego listów uwierzytelniających. Rząd bułgarski podjął decyzję w sprawie otwarcia swojego poselstwa w Warszawie  jednak dopiero 11.05.1919 r. Została ona faktycznie zrealizowana jesienią tegoż roku.

  Po zajęciu Polski przez hitlerowskie Niemcy we wrześniu 1939 r., bułgarski poseł w Warszawie Petyr Trajanow opuścił RP. Po przystąpieniu Bułgarii do Osi, Adam Tarnowski, ówczesny poseł Polski w Bułgarii, na polecenie rządu polskiego na emigracji, wręcza 04.03.1941 r. notę o zerwaniu stosunków dyplomatycznych między obu krajami.

  Po II wojnie światowej Polska i Bułgaria nawiązały stosunki dyplomatyczne 16.07.1945 r. na szczeblu poselstw. Strona polska przyjęła 24.01.1946 r. budynek Poselstwa RP w Sofii (użytkowany od października 1941 r. przez Niemcy, a od października 1944 r. przez Szwecję). Z końcem maja 1948 r. przedstawicielstwa obu krajów podniesiono do rangi ambasad.

   

  Przedstawiciele dyplomatyczni Polski w Bułgarii

   

  Lata 1918 - 1941

  Imię i nazwisko

  Ranga / stopień

  Data rozpoczęcia urzędowania

  Tadeusz Stanisław Grabowski

  chargé d' affaires

  poseł

  1.12.1918

  12.02.1925

  Władysław Baranowski

  poseł

  27.06.1925

  Adam Tarnowski

  poseł

  3.07.1930

   

  Lata 1945 - 2011

  Edmund Zalewski

  poseł

  28.12.1945

  Stefan Chanachowicz

  chargé d'affaires a.i.

  10.04.1948

  Aleksander Barchacz

  ambasador

  7.09.1948

  Marian Szczepański

  ambasador

  27.05.1953

  Leon Szyguła

  ambasador

  21.05.1956

  Aleksander Juszkiewicz

  ambasador

  6.03.1957

  Ryszard Nieszporek

  ambasador

  3.11.1964

  Jerzy Szyszko

  ambasador

  5.03.1970

  Jerzy Muszyński

  ambasador

  8.11.1973

  Lucjan Motyka

  ambasador

  1.03.1978

  Władysław Napieraj

  ambasador

  4.09.1981

  Wiesław Bek

  ambasador

  25.03.1986

  Władysław Pożoga

  ambasador

  14.02.1990

  Tadeusz Wasilewski

  ambasador

  30.07.1991

  Romuald Kunat

  ambasador

  23.09.1997

  Jarosław Lindenberg

  ambasador

  7.12.1998

  Sławomir Dąbrowa

  ambasador

  16.12.2003 

  Andrzej Papierz

  ambasador

  5.09.2007

  Leszek Hensel

  ambasador

  15.11.2010

  Krzysztof Krajewski

  ambasador

  12.08.2014

  Andrzej Mojkowski

  chargé d' affaires a.i.

  29.09.2018

       

   

   

   

                                    

                                

       

   

   

  Kronika wydarzeń

  Data

  Opis wydarzenia

   

  24 - 26.02.1993

  Z wizytą w Polsce przebywał prezydent Bułgarii Żeliu Żelew. Podpisano układ między RP a Republiką Bułgarii o przyjaznych stosunkach i współpracy (25.02)

  10 - 11.04.1994

  Wizyta w Polsce ministra spraw zagranicznych Bułgarii Stanisława Daskałowa.

  21 - 22.07.1994

  Prezydent Lech Wałęsa złożył wizytę w Bułgarii.

  13.04.1996

  Prezydent Aleksander Kwaśniewski złożył wizytę w Bułgarii. Wziął udział w II Dorocznym Szczycie Europy Środkowej organizowanym przez  "The Wall Street Journal Europe".

  26 - 28.02.1997

  Z wizytą w Polsce przebywał prezydent Bułgarii Peter Stojanow.

  10 - 11.12.1997

  Prezydent Aleksander Kwaśniewski złożył wizytę w Bułgarii.

  20 - 21.12.1998

  Wizyta ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka w Bułgarii.

  4 - 5.03.1999

  Z wizytą w Polsce przebywał premier Bułgarii Iwan Kostow.

  4 - 5.10.1999

  Z wizytą w Polsce przebywał Prezydent Bułgarii Peter Stojanow. Wziął udział w konferencji pt. "Partnerzy w okresie transformacji - wnioski na następną dekadę".

  25 - 26.10.1999

  Wizyta w Warszawie ministra spraw zagranicznych Bułgarii Nadeżdy Michajłowej.

  5.04.2001

  Premier Jerzy Buzek wziął udział w kongresie Europejskiej Partii Obywatelskiej. Spotkał się też z premierem Bułgarii Iwanem Kostowem.

  19.06.2002

  Wizyta w Polsce prezydenta Bułgarii Georgiego Pyrwanowa.

  30 - 31.10.2002

  Wizyta w Bułgarii ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza.

  25 - 26.08.2003

  Z wizytą w Bułgarii przebywał Prezydent Aleksander Kwaśniewski.

  13.05.2004

  Z wizytą w Warszawie przebywał minister spraw zagranicznych Bułgarii Solomon Passy.

  3 - 5.10.2004

  Minister spraw zagranicznych Bułgarii Sołomon Passy, jako przewodniczący OBWE, uczestniczył w odbywającej się w Warszawie konferencji "Human Dimension Implementation Meeting".

  8 - 9.01.2006

  Z wizytą w Polsce przebywał minister spraw zagranicznych Bułgarii Iwajło Kalfin.

  19.04.2006

  Wizyta premiera Kazimierza Marcinkiewicza w Bułgarii.

  18 - 19.05.2006

  Prezydent Lech Kaczyński wziął udział w spotkaniu prezydentów Europy Środkowej w Warnie.

  31.05.-1.06.2007

  Z wizytą w Bułgarii przebywała minister spraw zagranicznych RP Anna Fotyga.

  8.04.2008

  Prezydent RP Lech Kaczyński przyjął przebywającego z oficjalną wizytą w Polsce Prezydenta Republiki Bułgarii Georgi Pyrwanowa.

   13-14.10.2010

  Wizyta robocza premiera Donalda Tuska w Bułgarii.

  19-20.05.2011

  Wizyta premiera Bojko Borisowa w Polsce.

  23-26.03.2011                            Wizyta w Polsce ministra ds. zarządzania funduszami UE Tomisława Donczewa.

  19-20.05.2011

  Wizyta w Polsce premiera  Bułgarii Bojko Borisowa.

  18 -20.07.2012

  Wizyta w Bułgarii minister rozwoju regionalnego RP Elżbiety Bieńkowskiej.

  18-19.11.2014

  Wizyta oficjalna w Polsce Prezydenta Republiki Bułgaria Rosena Plewnelijewa

  17-18.04.2016

  Wizyta oficjalna w Bułgarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy

   

  Wybrane umowy i porozumienia

   

  Data

  Nazwa dokumentu

  29.04.1925

  Porozumienie w sprawach handlowych i nawigacyjnych (prowizoryczne). Weszło w życie 12.02.1927

  31.12.1929

  Traktat o koncyliacji, postępowaniu sądowym I arbitrażu (wraz z protokołem). Wszedł w życie 14.03.1931

  7.04.1931

  Konwencja dotycząca eksploatacji regularnych linii komunikacji powietrznej. Weszła w życie 24.02..1932

  21.08.1931

  Porozumienie dotyczące przewozu przesyłek pocztowych drogą powietrzną

  22.12.1934

  Konwencja konsularna (wraz z protokołem końcowym). Weszła w życie 30.05.1935

  8.04.1935

  Konwencja dotycząca współpracy intelektualnej. Weszła w życie 29.09.1935.

  29.04.1946

  Umowa o obrocie towarowym i związanych z nim płatnościach. Weszła w życie 29.04.1946

  28.06.1947

  Umowa o współpracy kulturalnej. Weszła w życie 12.01.1948

  1.09.1947

  Umowa o wymianie towarowej. Weszła w życie 1.09.1947

  1.09.1947

  Układ płatniczy. Wszedł w życie 1.09.1947

  29.05.1948

  Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Wszedł w życie 17.09.1948

  30.05.1948

  Umowa o współpracy gospodarczej i wymianie towarowej. Weszła w życie 12.01.1949

  31.08.1948

  Umowa o wzajemnych dostawach towarów i płatnościach

  16.05.1949

  Umowa o komunikacji lotniczej. Weszła w życie 1.10.1949

  26.09.1949

  Konwencja w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami. Weszła w życie 29.09.1952

  26.09.1949

  Konwencja sanitarno - weterynaryjna (wraz z protokołem końcowym). Weszła w życie 29.10.1952

  30.09.1949

  Umowa o wzajemnej wymianie towarów. Weszła w życie 1.01.1950

  30.09.1949

  Układ płatniczy na okres 1.01.1950 - 31.12.1950. Wszedł w życie 1.01.1950

  23.03.1951

  Umowa o wymianie towarów i płatnościach w roku 1951. Weszła w życie 23.02.1951.

  11.07.1951

  Umowa o wymianie towarowej i płatnościach. Weszła w życie 11.07.1951.

  22.03.1952

  Porozumienie o wzajemnej wymianie towarów i płatnościach na rok 1952. Weszło w życie z mocą od 1.01.1952.

  9.08.1952

  Umowa o dostawach do Bułgarii towarów na kredyt w latach 1952 - 1953.

  14.05.1954

  Umowa o wymianie towarów i płatnościach (wraz z protokołem o wykonaniu dostaw I protokołem komunikacyjnym). Weszła w życie 1.01.1954

  30.01.1955

  Umowa o wymianie towarowej i płatnościach na rok 1955. Weszła w życie 1.01.1955

  28.02.1956

  Umowa o wzajemnej wymianie towarów i płatnościach na rok 1956. Weszła w życie 1.101.1956

  15.03.1957

  Umowa o wzajemnej wymianie towarów i płatnościach na rok 1957.

  2.04.1958

  Umowa o płatnościach w latach 1958 - 1960. Weszła w życie 01.01.1958

  2.04.1958

  Umowa o wzajemnych dostawach towarów w 1958 r. Weszła w życie 01.01.1958

  30.12.1958

  Umowa o wzajemnych dostawach towarów w latach 1959 - 1960. Weszła w życie 30.12.1958

  30.12.1958

  Umowa o utworzeniu Polsko - Bułgarskiej Komisji Współpracy Gospodarczej. Weszła w życie 30.12.1958

  20.061959

  Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Weszła w życie 1.10.1959

  27.03.1960

  Umowa o wzajemnych dostawach towarów w latach 1961 - 1965. Weszła w życie 27.01.1960

  27.03.1960

  Układ o obrotach płatniczych w latach 1961 - 1965. Wszedł w życie 1.01.1961

  12.07.1961

  Umowa o współpracy w dziedzinie polityki społecznej. Weszła w życie 1.04.1962

  19.09.1961

  Konwencja konsularna. Weszła w życie 14.02.1963

  4.12.1961

  Umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Weszła w życie 19.04.1963

  3.10.1964

  Umowa o międzynarodowej komunikacji samochodowej. Weszła w życie 22.06.1065

  8.06.1965

  Umowa o zniesieniu wiz i rozwoju turystyki. Weszła w życie 19.07.1965

  1.02.1966

  Umowa o wzajemnych dostawach towarów i płatnościach na lata 1966 - 1970. Weszła w życie 1.02.1966 z mocą od 1.01.1966

  7.04.1966

  Protokół o działalności ośrodków informacji i kultury w Warszawie i Sofii. Wszedł w życie 7.04.1966

  3.10.1966

  Umowa o współpracy kulturalnej. Weszła w życie 24.08.1967

  6.04.1967

  Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Wszedł w życie 24.08.1967

  11.06.1968

  Umowa o udzieleniu przez rząd PRL kredytu rządowi LRB. Weszła w życie 11.06.1968. Protokół uzupełniający do umowy został podpisany 27.01.1971

  6.12.1968

  Konwencja w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony i kwarantanny roślin. Weszła w życie 21.01.1970

  10.01.1969

  Umowa o współpracy w zakresie turystyki. Weszła w życie 12.07.1969

  5.06.1970

  Umowa o wymianie studentów, doktorantów i pracowników naukowo - dydaktycznych. Weszła w życie 5.06.1970

  28.08.1970

  Porozumienie o współpracy w zakresie elektronicznej techniki obliczeniowej

  27.01.1971

  Umowa o wzajemnych dostawach towarów i płatnościach na lata 1971 - 1975. Weszła w życie 27.01.1971 r. z mocą od 1.01.1971

  7.02.1972

  Konwencja w sprawie uregulowania podwójnego obywatelstwa. Weszła w życie 25.09.1972

  10.11.1972

  Konwencja konsularna. Weszła w życie 26.06.1973

  10.11.1972

  Porozumienie o wieloletniej kooperacyjnej budowie serii statków - zbiornikowców po 100.000 DWT każdy, w latach 1972 - 1982. Weszło w życie 10.11.1972

  22.12.1972

  Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych podróżników i ładunków. Weszła w życie 15.06.1973

  25.07.1975

  Porozumienie o zastosowaniu uściślonych dopłat (zniżek) do oficjalnego kursu polskiego złotego i lewa bułgarskiego dla płatności niehandlowych. Weszło w życie 1.08.1975

  5.11.1975

  Umowa o współpracy w sprawie polepszenia obsługi technicznej maszyn, urządzeń i aparatury, dostarczanych we wzajemnej wymianie handlowej. Weszła w życie 5.11.1975

  16.01.1976

  Umowa o wzajemnych dostawach towarów i płatnościach na lata 1976 - 1980. Weszła w życie 16.01.1976 z mocą od 1.01.1976

  28.10.1977

  Porozumienie o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydanych w PRL i LRB. Weszło w życie 5.12.1982

  1.02.1979

  Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej, Weszła w życie 6.09.1979

  28.09.1981

  Umowa o wzajemnych dostawach towarów i płatnościach na lata 1981 - 1985. Weszła w życie 28.09.1981 z mocą od 1.01.1981

  12.03.1982

  Umowa w sprawie udzielenia kredytu rządowi PRL

  5.04.1984

  Wieloletni program dalszego rozwoju i pogłębiania współpracy gospodarczej i naukowo - technicznej. Wszedł w życie 5.04.1984

  11.04.1986

  Umowa o wzajemnych dostawach towarów i płatnościach na lata 1986 - 1990. Weszła w życie 11.04.1986 z mocą od 1.01.1986

  10.04.1987

  Porozumienie o bezpośredniej współpracy produkcyjnej i naukowo - technicznej przedsiębiorstw i organizacji PRL i LRB. Weszło w życie 19.06.1987

  15.09.1988

  Porozumienie o podstawowych zasadach tworzenia i działalności wspólnych przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych. Weszło w życie 11.02.1989

  29.04.1991

  Protokół o uregulowaniu wzajemnych należności i zobowiązań w stosunkach płatniczych w związku z przejściem w walutach wymienialnych. Wszedł w życie 15.11.1991.

  25.02..1993

  Układ o przyjaznych stosunkach i współpracy. Wszedł w życie 16.09.1993

  25.02.1993

  Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Weszła w życie 29.04.1993

  24.08.1993

  Umowa o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia. Weszła w życie 4.02.1994

  11.04.1994

  Konwencja konsularna. Weszła w życie 2.07.1999

  11.04.1994

  Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. Weszła w życie 9.03.1995

  11.04.1994

  Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku. Weszła w życie 10.05.1995

  28.09.1994

  Konwencja o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin. Weszła w życie 24.03.1995

  28.09.1994

  Konwencja o współpracy w dziedzinie weterynarii. Weszła w życie 10.02.1995

  27.02.1997

  Umowa w sprawie udzielenia stronie bułgarskiej pomocy w formie pożyczki zbożowej. Weszła w życie 27.02.1997. Aneks do umowy został podpisany 15.10.1997. Wszedł w życie 15.10.1997

  19.06.2002

  Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Weszła w życie 28.11.2003

  7.07.2004

  Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Weszła w życie 13.04.2005

  7.04.2005

  Umowa w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych. Weszła w życie 16.03.2006

  9.06.2005

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym. Weszła w życie 1.11.2006

  Członkostwo Polski i Bułgarii w ważniejszych organizacjach międzynarodowych

   

  Nazwa organizacji

  Data założenia

  Data przystąpienia Polski

  Data przystąpienia Bułgarii

  ONZ

  24.10.1945 r.

  1946r.

  14.12.1955 r.

  UNESCO

  16.11.1945 r.

  1946 r.

  17.05.1956 r.

  FAO

  16.10.1945 r.

  09.11.1957 r.

  06.11.1967 r.

  Światowa Organizacja Handlu (WTO)

  01.01.1995 r.

  04.02.1995 r.

  02.10.1996 r.

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

  07.04.1948 r.

  07.04.1948 r.

  1948 r.

  UNICEF

  11.12.1946 r.

  11.12.1946 r.

  14.12.1955 r.

  Unia Europejska

  01.11.1993 r. 18.04.1951 r.

  01.05.2004 r.

  01.01.2007 r.

  NATO

  04.04.1949 r.

  12.03.1999 r.

  29.03.2004 r.

  Rada Europy

  05.05.1949 r.

  26.11.1991 r.

  17.05.1992 r.

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF)

  27.12.1945 r.

  1945 - 1950 r.,

  1986 r. ponownie

  25.09.1990 r.

  Grupa Wyszehradzka

  15.02.1991 r.

  15.02.1991 r.

  współpracuje od 2006 r.

  Międzynarodowa Organizacja Morska

  17.05.1958 r.

  1960 r.

  09.01.1960 r.

  CEFTA

  21.12.1992 r.

  21.12.1992 r.

  17.09.1996 r.

  Inicjatywa Środkowoeuropejska

  01.08.1990 r.

  26.07.1991 r.

  31.10.1995 r.

  OBWE

  01.08.1975 r.

  01.08.1975 r.

  01.08.1975 r.

   


   


  *jest to stała misja dyplomatyczna tzw. drugiej klasy. W protokole dyplomatycznym poseł ustępuje pierwszeństwa wszystkim szefom misji w pierwszej klasie (ambasadorom, nuncjuszom apostolskim).

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: